Bli medlem

 

Vad får man som betalande medlem i Umeå kammarmusikförening?

  • Man får speciella musikbrev som ger utförlig information om föreningens konserter.
  • Man får förmånliga biljettpriser på vissa kammarmusikprogram, som NorrlandsOperan arrangerar.
  • Framför allt: Man får tillfredsställelsen av att göra en ideell insats för att kammarmusiken ska leva i Umeå!

BETALA IN ÅRSAVGIFTEN 200 kronor på bankgiro 294-2530. Glöm inte att skriva ditt namn och adress! Har du e-postadress, ange gärna även denna.

Rulla till toppen